Jak dojechać

ul. Króle 4

34-500 Zakopane

Przydatne informacje

(+48) 602 422 472

kontakt@domeknakrolach.pl

Nr konta:  06 1240 5165 1111 0000 5229 6426

Obserwuj Nas

Witamy w domku na królach

 

Dziękujemy, że skorzystaliście Państwo z naszej oferty i życzymy udanego pobytu.

 W trosce o udany wypoczynek Państwa oraz innych Gości prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami, które obowiązują w naszym obiekcie.

Korzystanie z oferty domku jest jednoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu.

 

REGULAMIN

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie domku i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Domku na Królach. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI

1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości nie mniejszej niż 35-50% wartości rezerwacji na konto bankowe.

2. Płatności należy dokonać do 3 dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji lub w innym terminie uzgodnionym wcześniej z wynajmującym domek.

3. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

4. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu gotówką.

5. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie obiektu przez osobę dokonującą rezerwacji.

6. Nie wykorzystanie całości pobytu przez gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.

 

DOBA HOTELOWA

Doba hotelowa rozpoczyna się o 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o 10.00 w dniu wyjazdu. Przedłużenie pobytu Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić do godziny 10.00 w dniu planowanego wyjazdu.

Życzenie to postaramy się spełnić w miarę możliwości

 

NALEŻNOŚĆ ZA POBYT

Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w zarezerwowanym przez Państwa terminie, z przyczyn niezależnych od nas, należność za całość pobytu ustalona wcześniej nie ulega zmianie. Pobierana jest dodatkowo kaucja w wysokości 300zł na poczet ewentualnych szkód dokonanych w domki, która jest zwracana w dniu wyjazdu gości.

 

CISZA NOCNA

W trosce o komfort Gości prosimy o zachowanie ciszy nocnej od 22.00 do 6.00 rano.

Prosimy o zamykanie za sobą drzwi wejściowych podczas trwania Ciszy Nocnej.

 

POBYT ZE ZWIERZĘTAMI

Niestety nie akceptujemy zwierząt w naszych domkach

 

PARKING

Do Państwa dyspozycji oddajemy darmowy, niestrzeżony parking. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim mienie.

 

POKOJE, CZYSTOŚĆ I STREFA PRYWATNA

W momencie przekazania przez nas klucza do domków, stają się Państwo gospodarzami tego miejsca. Swoim zachowaniem nie zakłócamy pobytu innych Gości.

Właściciel domków może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. Odwiedziny osób spoza obiektu są możliwe po uprzednim poinformowaniu do godziny 22.00

 

BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE

W domkach, w tym w pokojach panuje całkowity zakaz palenia z wyłączeniem wyznaczonych miejsc. Prosimy także nie używać w pokojach żelazek, grzałek i innych podobnych urządzeń.

Korzystanie z w/w urządzeń odbywa się w miejscach do tego wyznaczonych.

Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

 

BEZPIECZEŃSTWO NAJMŁODSZYCH

W trosce o bezpieczeństwo naszych Najmłodszych Gości, prosimy aby dzieci do lat 12 przebywały na terenie obiektu pod stałą opieką swoich prawnych opiekunów.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

Goście ponoszą odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody materialne, w tym wszelkiego rodzaju uszkodzenia bądź utratę wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z Ich winy.

W dniu wyjazdu prosimy pamiętać o pozostawieniu domku w nienaruszonym stanie technicznym z wyposażeniem zgodnym ze stanem z dnia wydania pokoju Gościom oraz o zwrocie klucza od pokoju. Zagubienie klucza wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 50zł.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

Obiekt ponosi ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami Art. 846-849 kodeksu cywilnego.

 

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w domku przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Obiektu.

Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

 

REKLAMACJE

W przypadku odwołania przez Gości rezerwacji z przyczyn od nas niezależnych zadatek nie podlega zwrotowi.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do recepcji lub kontaktu poprzez stronę www.domeknakrolach.pl

 

Życzymy udanego wypoczynku!